Jesenné Kapitulské dvory 2018 - Radio VIVA

Prejsť na obsah
Jesenné Kapitulské dvory 2018

Jesenné Kapitulské dvory budú prebiehať na Kapitulskej ulici a priľahlých dvoroch, Baxovej veži, v dome Albrechtovcov, mestských hradbách a na Židovskej ulici.
V priestore Kapitulskej ulici budú umiestnené predajné a propagačné stánky. V Baxovej veži vystúpi hudobná skupina Music Park, Divadlo ZkuFra Von, Kúzelník Ivan, Storytellingové rozprávanie Stratená chuť jayzkov, prednášky a diskusie.Vyvrcholením kultúrneho programu v Baxovej veži bude vystúpenie hudobnej skupiny Longital.
Bude sprístupnený dvor a dom Albrechtovcov s výkladom o histórii objektu a rodiny ktorá obývala tento dom.
V hradbách bude rozložený vojenský tábor s prístreškom a prezentáciou zbraní ,ukážkami šermu, mušketierskeho výcviku a táborového života.
V priestore Židovskej ulici zabezpečí Tepláreň café v spolupráci s Kalabom pestrý program - Divadlo o čertovi Kolofónovi, autorské čítania, poéziu na počkanie, koncert Erika Žigmunda a prezentácia tvorby študentov VŠVU a insitnej tvorby slovenských menšín v Srbsku. Môžete sa tešiť aj na vínko z Vinárstva Michal Bažalík, tancovačku pod holým nebom s New Style Hustle a vystúpi aj známa swingová hudobná kapela Funny Fellows s ich autopódiom.

Návrat na obsah