Hovory zo Starej radnice - Radio VIVA

Prejsť na obsah
Hovory zo Starej radnice

Počas Kultúrneho leta 2018 na nádvorí Starej radnice začína nový cyklus Hovory zo Starej radnice. Päť večerov počas letných mesiacov obsahujú rozhovory na témy, ktoré nie sú obsiahnuté v novej publikácii MMB k 150. výročiu Vo víre dejín. Prísľubom kvalitných posedení sú debaty odborníkov zaoberajúcich sa dejinami mesta. Vedeckým témam vedia dať zároveň ľudský rozmer a z viacerých aspektov priblížia život v meste v období
od založenia múzea. Bonusom podujatí je príjemné prostredie s možnosťou objednávky kávy, kvalitného vína a s počúvaním evergreenov na pôvodných gramofónoch. Programom sprevádza Dado Nagy.

Návrat na obsah