Be Eco without Ego - Radio VIVA

Prejsť na obsah
Mládežnícka výmena Erasmus+ Be Eco without Ego

Medzinárodný vzdelávací projekt Erasmus+ s účasťou 6 krajín (Slovensko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Macedónsko, Rumunsko) a 30 účastníkov v Bratislave 11. – 19. septembra.
Témou projektu je recyklácia a znižovanie odpadov, nakoľko v spoločnosti mladí ľudia vidia potrebu diskutovať o týchto témach a rozvíjať projekty týkajúce sa týchto tém a tak zvýšiť environmentálne povedomie mladých v spoločnosti.
Cieľom nášho projektu je teda zvýšiť povedomie mladých ľudí o potrebe recyklovania, akútne znižovanie odpadov a šetrenie prírodných zdrojov.
Počas uvedeného týždňa budú účastníci prostredníctvom metód neform8lneho vzdelávania a aktivít tvoriť rôzne výstupy. Metódy a aktivity budú zahŕňať: prácu v skupine, diskusie a debaty o recyklácií v určených EU krajinách, o stratégií 5R (odmietni, zredukuj, opätovne použi, recykluj, spál alebo skompostuj). Ďalej sa dozvedia účastníci o živ. cykle rôznych produktov, čo škodí a čo naopak prospeje živ. prostrediu alebo si otestujú svoje vedomosti na ďalšie environmentálne témy. Dopadom projektu je zvýšenie aktivít a povedomia v oblasti recyklácie, odpadov a ochrane živ. prostredia v našom regióne a v krajinách našich partnerov.
Účastníci sa zúčastnia taktiež projektu World cleanup day dňa 15.9. Najdôležitejším výstupom bude vypracovanie kreatívnych plagátov, ktoré budú mať za účel zvýšiť povedomie o recyklácií, znižovaní odpadov a ochranu živ. prostredia. Takéto plagáty budú môcť účastníci použiť aj vo svojich krajinách po projekte. Ďalším dôležitým výstupom bude vyrábanie kreatívnych produktov z už použitého materiálu, aby si skúsili ako sa dá použiť jeden materiál na výrobu niečoho nového. Nakoniec tieto výrobky spolu s plagátmi a získanými novými a zaujímavými informáciami budú prezentované účastníkmi na verejnej akcii na Hviezdoslavovom námestí v meste Bratislava 17.9.2018 15:00 - 18:00.
Po hlavnej aktivite konajúcej sa v meste Bratislava, budeme organizovať následné aktivity v krajinách partnerov, pričom stratégie vytvoríme už tu.
Projekt je podporený grantom Európskej Komisie (ide o program Erasmus+) a mládežníckou organizáciou Iuventa. Podobné mládežnícke výmeny sú realizované v celej Európe a sú určené najmä pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Nakoľko sú projekty pokryté grantami, mladým ľuďom vzniká nárok zúčastniť sa zadarmo. Zlepšia svoje schopnosti, poznatky v danej téme, majú možnosť komunikovať v cudzom jazyku, cestovať, spoznávať iné kultúry a vytvárať medzinárodné priateľstvá.

Návrat na obsah