Prechádzky starým Prešporkom - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŽIVOT V MESTE > BRATISLAVA PODUJATIA
Prechádzky starým Prešporkom

Z architektúry Bratislavy / Prešporku v 19. storočí - Prínos architektov a staviteľov Feiglerovcov a Rumpelmayerovcov
Architekti a stavitelia Feiglerovci významnou mierou prispeli k utváraniu stavebného obrazu Bratislavy / Prešporku v 19. storočí. S ich prácami – vlastnými návrhmi či realizáciami plánov iných autorov - sa dodnes stretávame v exponovaných i menej „viditeľných“ lokalitách širšieho centra mesta.
Prednáška sa zameria na osudy niekoľkých vybraných objektov, no nielen z prostredia Bratislavy: vďaka bádaniu sa totiž postupne mení doterajší pohľad na Feiglerovcov, ako špecificky „miestny jav“.
Podstatne menej známa je tvorba Viktora a Fridricha Rumpelmayerovcov. Pripravovaný referát tak bude i pokusom o náčrt ich diela s prihliadnutím na širšie dobové súvislosti.
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017. (Program interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.)

2017 © INTERSONIC MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky