PRECHÁDZKY S PÁNOM MARQUARTOM - Radio Viva

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŽIVOT V MESTE > BRATISLAVA PODUJATIA
Prechádzky s pánom Marquartom

Dva roky prešli veľmi rýchlo a my sme v Múzeum mesta Bratislavy pripravili výstavu unikátneho keramického modelu, ktorý vytvorili deti a ich rodičia. Podnetom a príčinou zároveň je pán Michael Marquart a jeho farebný plán – mapa Bratislavy z roku 1765. Zaujal Bratislavčanov o takmer tristo rokov neskôr a tí sa zapojili do projektu Prechádzky s pánom Marquartom.
Výsledkom je keramický model mesta, ktorý vystavíme v Apponyiho paláci a slávnostne sprístupníme na 1. poschodí, Radničná ulica 1, dňa 13. 12. 2017. Inštalácia potrvá do 4. 2. 2018. Nenechajte si výstavu ujsť a určite sa zastavte v Apponyiho paláci. Získate pridanú hodnotu – návštevu unikátneho rokokového objektu z 18. storočia.
Detský ateliér Múzeum má budúcnosť projektom upozornil verejnosť na unikátne historické dokumenty, dejiny a ich súvislosti v hlavnom meste. Bol voľnočasovým rodinným programom na zmysluplné vyplnenie sobotných poobedí. Zúčastnilo sa ho cca 320 detí a 300 dospelých. Čísla sa vyrovnávajú a to znamená, že náš ateliér je tu pre všetkých, ktorí chcú nové poznatky a tvorivý relax. Kapacita navštívených pamiatok aj ateliéru bola priestorovo obmedzená.
Spoznávanie hlavného mesta v 18. storočí upozornilo na zaujímavú históriu Bratislavy a presvedčilo návštevníkov programov, že mesto a jeho ulice sú „veľkým múzeum“, ktoré rozpráva príbehy.
Projekt vytvoril pohľady na charakter mesta v období baroka a rokoka v 18. storočí. Opieral sa o históriu cez konkrétne vopred vytypované budovy. Dnes sú v nich rôzne inštitúcie a ich pôvodná funkcia je už takmer zabudnutá.
V projekte sme s návštevníkmi neustále porovnávali Marquartov plán so súčasným pohľadom na mesto, ulice, námestia, pamätníky a významné architektonické objekty.
Upozorňovali sme na unikátnosť kultúrneho a historického dedičstva v historickom centre mesta, kde sa odohrávali dejiny s dosahom na celé dnešné územie Slovenska. Projekt zároveň vytváral súvislosti medzi jednotlivými historickými etapami a ich význam s odkazom pre súčasného človeka.
S odbornou garantkou sme vytypovali spolu 13 objektov, ulíc a pamätníkov.
Návštevníci sa dostali na miesta, kde to bežne nie je možné.
Tvorba v ateliéri sa zameriavala na modelovanie „všetkého, čo sme videli a počuli“ a prebiehala bezprostredne po návšteve pamiatok. Každá budova, pamätník, detaily architektúry, interiérov sa premieňali pod rukami detských a neraz aj dospelých návštevníkov na pôvabné keramické diela. Tie sme vypaľovali. Tvorcovia ich potom kolorovali. Ich spojenie a uloženie na pôdorys Marquartovho plánu v Apponyiho paláci nám podá ucelený obraz mesta, tak ako vznikalo pod rukami mladých umelcov. Bude prezentovať krásu, umenie a dejiny mesta súčasne.
Výstupy projektu sú viaceré. Vyšla rovnomenná publikácia pod názvom Prechádzky s pánom Marquartom, ktorá je zároveň súčasťou iného projektu pre školy – Oživené učebnice. Útla knižka s ilustráciami prvých keramických diel sprevádza čitateľa po Bratislave očami Marquarta.
Tiež sme vydali upravený Marquartov plán s vyznačenými objektmi, ktoré sme navštívili. Ilustrovaný je keramickými dielami objektov s ich krátkymi popismi. Vydávame tiež mini kalendáriky na rok 2018. Deti vytvorili množstvo sošiek Márie Terézie. Práve tieto sú ich obrazovými námetmi.
Michael Marquart je pomerne neznáma osobnosť, ktorá vytvorila jedno z najznámejších estetických, kartografických a historických diel. Napriek tomu, že jeho počin presahuje svoju dobu, nevieme o tomto pánovi veľa. Práve pre túto jeho takmer tajomnosť sme ho povýšili na hlavnú postavu programu.
Historici, ktorí skúmali jeho plán, sa domnievajú, že ho vytvoril v mladom veku. Vznik plánu zrejme súvisí so snahami Márie Terézie zmapovať krajinu z vojenských a ekonomických dôvodov. Ďakujeme pán Marquart.

2017 © INTERSONIC MEDIA s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky